1. Regulamin strony
2. Polityka prywatnosci
3. Prawa autorskie

-------------------

Regulamin strony

Witamy na stronie internetowej Eli Lilly Polska Sp. z o.o. („Lilly”). Poprzez rozpoczecie korzystania z niniejszej strony, wyrazaja Panstwo zgode na ponizsze warunki oraz zobowiazuja sie Panstwo przestrzegac wlasciwych praw i przepisów.

Niniejsza strona i jej zawartosc przedstawiane sa wedlug aktualnego stanu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo spólka Lilly, jej licencjodawcy oraz dostawcy zrzekaja sie wszelkich gwarancji. W szczególnosci spólka Lilly, jej licencjodawcy oraz dostawcy nie skladaja oswiadczen ani gwarancji co do scislosci, rzetelnosci, kompletnosci, poprawnosci, odpowiedniosci czy terminowego charakteru zawartosci, oprogramowania, tekstu, obrazów graficznych, narzedzi, linków lub komunikatów zawartych na lub za posrednictwem strony internetowej spólki Lilly lub na dowolnej innej stronie czy stronach, do których prowadzi link ze strony Lilly. Lilly nie udziela gwarancji, ze strona internetowa bedzie dostepna, bedzie dzialac nieprzerwanie i bezblednie oraz ze bedzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wlasciwe Lilly, jej licencjodawcy, dostawcy lub osoby trzecie, o których mowa na stronie internetowej, nie beda w zadnym wypadku ponosic odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody (w szczególnosci w postaci utraconych zysków, odszkodowania z tytulu utraty danych badz przerwania dzialalnosci) spowodowane korzystaniem lub niemoznoscia korzystania ze strony internetowej badz jej zawartosci lub wynikajace z jakiejkolwiek awarii jej dzialania, bledu, zaniechania, przerwy, skutku, opóznienia w dzialaniu lub przekazie, wirusa komputerowego, awarii systemu liniowego, utraty danych lub utraty mozliwosci korzystania zwiazanych z ta strona lub dowolna strona internetowa prowadzona przez jakakolwiek osobe trzecia, niezaleznie od tego, niezaleznie od tego, czy bylaby odpowiedzialnosc umowna, deliktowa lub wynikajaca z innej teorii prawnej, a takze niezaleznie od tego, czy Lilly zostanie poinformowana o mozliwosci wystapienia takich szkód czy tez nie. Jedynym i wylacznym srodkiem, jaki moga Panstwo zastosowac, jest zaprzestanie korzystania z niniejszej strony.

Tresci zawarte na niniejszej stronie internetowej w zadnym wypadku nie zastepuja profesjonalnej porady lekarskiej i nie nalezy ich interpretowac jako zalecen terapeutycznych. Zadne tresci zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowia podstawy do rozpoznania lub leczenia jakiejkolwiek choroby. O porade zwiazana ze stanem zdrowia nalezy zawsze zwracac sie do lekarza.

Niniejsza strona internetowa zawiera takze linki do innych stron internetowych stanowiacych zródlo informacji dla naszych gosci. Jednak z uwagi na to, ze Lilly nie kontroluje zawartosci innych stron internetowych, do których linki moze zamieszczac, a takze z powodu ich nieustannej zmiennosci, Lilly nie odpowiada za zawartosc, praktyki i standardy zewnetrznych stron internetowych. Spólka Lilly nie potwierdza zawartosci zadnych zewnetrznych stron internetowych. Nie ponosi równiez odpowiedzialnosci za zawartosc zewnetrznych stron internetowych, do których linki zawiera jej strona internetowa, stron internetowych, o których mowa na jej stronie internetowej, ani za ogloszenia osób trzecich oraz nie sklada oswiadczen co do ich zawartosci lub poprawnosci. Z zewnetrznych stron internetowych korzystaja Panstwo na wlasne ryzyko, zgodnie z regulaminami takich stron.

Polityka prywatnosci

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie, jakie informacje na temat użytkowników może zbierać Eli Lilly Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 18A, oraz jak informacje te są przetwarzane. Polityka Prywatności dotyczy stron internetowych, które zawierają link do „Polityki Prywatności” w stopce strony, a także aplikacji mobilnych i usług cyfrowych, które prowadzą do niniejszej Polityki Prywatności lub publikują jej treść. W niniejszej Polityce Prywatności strony internetowe, aplikacje i usługi cyfrowe, które prowadzą do Polityki Prywatności lub publikują jej treść, zwane są łącznie „stronami internetowymi” lub „stronami”.

Informacje, które gromadzimy i sposób ich wykorzystania

  • Streszczenie: Niniejsza strona internetowa może zbierać Dane Osobowe, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika lub mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi informacjami do celów takiej identyfikacji. Przykłady Danych Osobowych, które bezpośrednio identyfikują użytkownika to m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail i inne informacje połączone z danymi identyfikującymi. Nasze strony internetowe mogą zbierać także Dane Osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika na podstawie imienia, nazwiska lub danych kontaktowych, lecz mogą służyć do rozpoznania, iż określony komputer lub urządzenie uzyskało dostęp do naszej strony.

Za pośrednictwem niniejszej strony możemy gromadzić następujące dane na temat użytkowników:

  • Dane kontaktowe: Są to m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne podobne informacje („Dane Osobowe”). Zbieramy te informacje, aby umożliwić użytkownikom kontakt z nami. Użytkownik może odmówić podania swoich Danych Osobowych, lecz wówczas nie będziemy w stanie dostarczyć określonych informacji, produktów lub usług.

  • Dodatkowe informacje: Niektóre sekcje naszych stron internetowych pozwalają na przekazywanie nam dodatkowych Danych Osobowych. Na przykład użytkownik może zapisać się na jedną z naszych list mailingowych lub biuletynu. Możemy wykorzystywać przekazane nam dane do przesyłania oczekiwanych przez użytkownika informacji, odpowiedzi na zadane pytania, poprawy jakości naszych stron internetowych, weryfikacji relacji z użytkownikiem oraz innych działań, które mogą okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi w jakiejkolwiek sprawie.  
  • Zainteresowania i preferencje: Informacje te pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób najlepiej świadczyć usługi na rzecz użytkowników na podstawie ich zainteresowań naszymi produktami i usługami. Mogą one obejmować preferencje dotyczące sposobów kontaktu, dalszego rozwijania relacji zawodowej, produktów, języków i rozwiązań marketingowych, a także dane demograficzne. Niektóre z tych informacji gromadzimy za zgodą użytkownika, a inne zbieramy automatycznie w związku z prowadzoną działalnością. 

  • Korzystanie ze strony internetowej: Korzystamy z tych informacji do zarządzania i ochrony naszych stron internetowych, systemów sieciowych i innych elementów. Mogą one obejmować adres IP, datę i godzinę sesji przeglądania, położenie geograficzne, sposoby poruszania się po stronie oraz inne informacje zbierane przez nasze logi, pliki „cookie” lub na inne sposoby. Mogą znajdować się wśród nich informacje, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, lecz wskazują na określone urządzenie. Istnieje możliwość, że adres IP użytkownika lub wykorzystywany przez nas plik „cookie” zawiera informacje, które mogą być uznawane za Dane Osobowe. Nasze sposoby wykorzystywania plików „cookie” i innych technologii opisano szczegółowo poniżej. Informacje te zbieramy automatycznie w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Możemy również wykorzystywać informacje do realizacji naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych (jak zgłaszanie działań niepożądanych), realizacji naszych praw, w celu przechowywania dokumentacji Lilly oraz zarządzania stroną internetową, prowadzenia badań i opracowywania produktów – czyli do prowadzenia działań, które są integralną częścią działalności Lilly.

Jeżeli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa, możemy łączyć informacje zebrane na temat użytkownika (w tym Dane Osobowe) z informacjami uzyskanymi od stron trzecich dla celów wskazanych powyżej. Informacje dotyczące użytkownika mogą być również wykorzystywane do profilowania dla wskazanych powyżej celów. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec profilowania, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji „Kontakt”.

Pliki „cookie” i inne zbliżone technologie

Technologia „web beacon”

Niniejsza strona internetowa może korzystać z technologii znanej pod nazwą „web beacons”, która pozwala na zbieranie logów. „Web beacon” to mała grafika na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, zaprojektowana do śledzenia odwiedzanych stron lub otwieranych wiadomości. Logi są zbierane przez nasz serwer, kiedy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych.

Na niektórych stronach lub w wysyłanych do użytkowników wiadomościach e-mail możemy korzystać z technologii „web beacon” (znanej również pod nazwami „action tag” oraz „clear GIF technology”). Możemy korzystać z obrazków „web beacon” do określenia, które z wysłanych przez nas wiadomości e-mail zostały otwarte oraz czy nastąpiła jakaś reakcja po stronie odbiorcy. Obrazki „web beacons” pozwalają nam również analizować efektywność stron internetowych, określając liczbę odwiedzających stronę lub liczbę odwiedzających, którzy kliknęli na kluczowe elementy strony.

Pliki „cookie”

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookie”. „Cookie” to mały plik danych, który strona internetowa może umieszczać na dysku twardym komputera użytkownika, na którym przechowywane są pliki przeglądarki internetowej. Pliki „cookie” sprawiają, że nie ma potrzeby ponownego wprowadzania określonych informacji do formularzy rejestracyjnych, ponieważ pozwalają stronie „zapamiętywać” informacje wprowadzone wcześniej przez odwiedzającego. Pomagają również w przekazywaniu użytkownikowi określonych informacji dotyczących korzystania z zawartości i śledzą sposób poruszania się po poszczególnych obszarach strony. Pliki „cookie” mogą być zamieszczane na komputerze użytkownika zarówno przez nas, jak
i przez podmioty trzecie, np. firmy analizujące ruch na naszych stronach internetowych.
W przypadku większości przeglądarek internetowych i innego oprogramowania, istnieje możliwość zmiany ustawień tak, aby usunąć pliki „cookie” z dysku komputera, zablokować wszystkie pliki „cookie” lub otrzymywać powiadomienie przed ich zapisaniem. Prosimy o sprawdzenie instrukcji przeglądarki w celu uzyskania dalszych informacji o tych funkcjach. W przypadku braku zgody na stosowanie plików „cookie”, funkcjonalność strony może być ograniczona, uniemożliwiając korzystanie z wielu jej elementów.

Funkcja „Nie śledź (Do Not Track)”

Istnieją różne sposoby zapobiegania śledzeniu aktywności internetowej. Jednym z nich jest ustawienie w przeglądarce opcji ostrzegającej strony internetowe, że użytkownik nie chce, aby gromadziły określone informacje o nim. Jest to tzw. sygnał Do Not Track (DNT). Obecnie nasze strony i zasoby internetowe nie odpowiadają na te sygnały wysyłane przez przeglądarki. Obecnie nie istnieje żaden powszechnie przyjęty standard określający, co powinna zrobić firma w przypadku wykrycia sygnału DNT.

Wybory dotyczące plików „cookie”

European Interactive Digital Advertising Alliance (Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej, EDAA) prowadzi stronę, na której użytkownicy mogą rezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań od niektórych lub wszystkich sieci reklamowych uczestniczących w programie. Informacje na temat EDAA można znaleźć pod adresem www.youronlinechoices.eu.

Przyczyny przekazywania danych użytkownika

Możemy przekazywać Dane Osobowe użytkowników naszym podwykonawcom i partnerom w związku z pracą wykonywaną przez nich dla lub we współpracy z Lilly – np. wysyłanie wiadomości e-mail, zarządzanie danymi, hosting naszych baz danych, świadczenie usług przetwarzania danych, obsługa klienta. Możemy również uzupełniać dane użytkowników o informacje uzyskane od tych podmiotów. Podwykonawcy lub partnerzy nie mogą wykorzystywać danych w celach niezwiązanych ze świadczeniem usług na rzecz Lilly lub usług w ramach współpracy, w którą są zaangażowani (np. niektóre nasze produkty są tworzone i wprowadzane na rynek we współpracy z innymi firmami).

Lilly może przekazać Dane Osobowe w odpowiedzi na wezwania lub inne zgodne z obowiązującym prawem zapytania od organów państwowych, w tym w celu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie lub w innych przypadkach wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa. W niezwykle rzadkich przypadkach, kierując się względami bezpieczeństwa kraju lub spółki, zastrzegamy sobie prawo przekazania całej naszej bazy danych odwiedzających strony internetowe odpowiednim organom władzy.

Możemy również przekazać Dane Osobowe podmiotowi trzeciemu w związku ze sprzedażą, cesją lub inną formą przeniesienia działalności strony internetowej, z którą związane są dane informacje. W takim przypadku będziemy wymagać od nabywcy zobowiązania do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Google Analytics

Narzędzie Google Analytics może być stosowane do usprawniania pracy naszej strony internetowej i lepszego zrozumienia, które części strony są wykorzystywane. Google Analytics korzysta z narzędzi technicznych, takich jak pliki „cookie” własne i kod JavaScript, do zbierania informacji o odwiedzających. Usługa Google Analytics śledzi odwiedzających, którzy mają włączoną obsługę JavaScript. Google Analytics anonimowo sprawdza, jak odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną, w tym co robili na stronie i jak na nią trafili. Google Analytics zbiera powyższe informacje od użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane do zarządzania i aktualizowania strony. Oceniamy, czy dane demograficzne odwiedzających stronę są zgodne z oczekiwaniami, a także określamy, jak główne grupy docelowe poruszają się po niej.

Własne pliki „cookie” (np. Google Analytics) i innych firm (np. DoubleClick) będą wykorzystywane do tworzenia raportów na temat tego, jak wyświetlenia reklam, inne sposoby korzystania z usług reklamowych oraz interakcje powiązane z odsłonami reklam i usługami reklamowymi są związane z odwiedzaniem strony.

A. Możliwość rezygnacji (Opt-Out):

Google Analytics oferuje możliwość rezygnacji ze zbierania danych odwiedzającym stronę internetową, którzy nie chcą, aby ich dane były gromadzone. Więcej informacji na temat tej opcji znajduje się pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


B. Wykorzystywanie danych przez Google:

Google i spółki należące do Google mogą przechowywać i wykorzystywać –
z zastrzeżeniem warunków Polityki Prywatności firmy Google (http://www.google.com/privacy.html lub inny URL podany przez Google) – informacje zgromadzone w ramach korzystania z Google Analytics Information Disclosures and Sharing.

Wtyczki mediów społecznościowych (Social Media Plugins)

Nasze strony internetowe mogą zawierać wtyczki mediów społecznościowych, aby umożliwić łatwe dzielenie się informacjami z innymi. Podczas odwiedzania naszej strony, operator serwisu społecznościowego, którego wtyczka znajduje się na stronie, może umieścić na komputerze użytkownika plik „cookie” pozwalający operatorowi rozpoznać osoby, które już wcześniej odwiedzały nasze strony. Jeżeli użytkownik logował się już do swoich profili w mediach społecznościowych podczas przeglądania naszej strony, wtyczki mediów społecznościowych mogą umożliwiać danemu serwisowi otrzymywanie informacji pozwalających na identyfikację użytkownika i wskazujących, że odwiedził naszą stronę. Wtyczka mediów społecznościowych może zbierać te informacje w odniesieniu do odwiedzających, którzy logowali się do serwisów społecznościowych, bez względu na to, czy wykorzystują w tym celu bezpośrednio wtyczkę znajdującą się na naszej stronie. Wtyczki mediów społecznościowych pozwalają też serwisom społecznościowym na dzielenie się informacjami o aktywności użytkownika na naszej stronie z innymi osobami korzystającymi z tych serwisów. Lilly nie sprawuje kontroli nad zawartością wtyczek mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych można znaleźć w ich polityce prywatności i udostępniania danych.


Okres przechowywania informacji

Dane użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionych i zgodnych z prawem celów biznesowych, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Informacje dotyczące użytkowników niepełnoletnich

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy celowo Danych Osobowych użytkowników, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

Zapewnianie bezpieczeństwa informacji

Zapewniamy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszej strony. M.in. zapewniamy dostęp do tych informacji wyłącznie upoważnionym pracownikom, dostawcom usług i wykonawcom, którym dostęp ten jest potrzebny do wykonywania działań opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Chociaż dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, które przetwarzamy i przechowujemy, żaden system bezpieczeństwa nie zapobiega wszystkim potencjalnym naruszeniom.

Prawa i decyzje użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji na temat sposobu wykorzystywania swoich Danych Osobowych i podmiotów, którym zostały one udostępnione. Użytkownik ma prawo zażądać wglądu do swoich Danych Osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania lub usunięcia.

W ograniczonych okolicznościach użytkownik ma również prawo, do tego, aby jego Dane Osobowe były przekazywane innemu podmiotowi lub osobie w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Nasza możliwość realizacji takiego żądania może podlegać ograniczeniom.

Kontakt

Wszelkie powyższe żądania należy zgłaszać do:

Eli Lilly Polska sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 18A

02-092 Warszawa

Tel. +48 22 440 33 00

Z powyższych danych można również skorzystać w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności.

Składanie skarg

W przypadku chęci złożenia skargi dotyczącej naszego sposobu przetwarzania Danych Osobowych, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ds. ochrony danych (który przeanalizuje złożone zawiadomienie), pod adresem privacy@lilly.com.

W przypadku uzyskania niesatysfakcjonującej odpowiedzi lub przekonania, że przetwarzamy Państwa Dane Osobowe niezgodnie z prawem, można złożyć skargę we właściwym organie ds. ochrony danych osobowych.

Przekazywanie Danych Osobowych do innych krajów

Eli Lilly Polska może przekazywać Dane Osobowe oddziałom z grupy Eli Lilly na całym świecie. Te oddziały z grupy Eli Lilly mogą z kolei przekazywać Dane Osobowe kolejnym oddziałom Lilly. Niektóre oddziały z grupy Lilly mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Niemniej wszystkie oddziały Lilly zobowiązane są do  postępowania w zakresie Danych Osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat podstaw przekazywania danych oraz środków ostrożności stosowanych przez Lilly w związku z przekazywaniem danych osobowych pomiędzy różnymi krajami, można skontaktować się z Lilly pod adresem e-mail: privacy@lilly.com lub odwiedzić stronę https://www.lilly.com/privacy.

Linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej strony, może ona zawierać linki do innych stron (posiadanych i administrowanych przez podmioty trzecie), które naszym zdaniem zawierają przydatne informacje. Zasady i procedury opisane w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do tych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie czy wykorzystywanie Danych Osobowych na stronach podmiotów trzecich. Dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wykorzystanie przez podmioty trzecie  Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej podmiotu trzeciego. Sugerujemy bezpośrednie sprawdzenie na tych stronach ich polityki prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i ich rozpowszechniania.

Zmiany naszych praktyk w zakresie prywatności

Mamy prawo do aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Po wprowadzeniu aktualizacji udostępnimy (dla wygody użytkowników) nową wersję na niniejszej stronie. Zawsze będziemy przetwarzać Dane Osobowe użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, obowiązującą w momencie zebrania informacji. Nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych użytkownika w sposób inny niż określony w Polityce Prywatności, ani nie ujawnimy Danych Osobowych innemu podmiotowi (dla jego własnych celów) bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i umożliwienia mu wyrażenia sprzeciwu.

Ostatnia aktualizacja: 24. maja 2018 r.

Prawa autorskie

Wszystkie tresci, które mozna przeczytac lub zobaczyc na niniejszej stronie, podlegaja ochronie na mocy prawa autorskiego lub innej ochronie, a takze sa wlasnoscia spólki Lilly lub osoby trzeciej, która udzielila spólce Lilly licencji lub prawa do korzystania z takich materialów. W braku wyraznego pozwolenia zadne z tresci, które mozna przeczytac lub zobaczyc na niniejszej stronie, nie moga byc kopiowane ani wykorzystywane, chyba ze jest to dozwolone na mocy niniejszego Regulaminu lub na podstawie uprzedniej pisemnej zgody spólki Lilly.

Jezeli w sposób wyrazny nie podano inaczej, wyrazamy zgode na drukowanie przez uzytkownika pojedynczych stron na wlasne, niekomercyjne potrzeby zwiazane z gromadzeniem informacji na temat uslug czy produktów oferowanych przez spólke Lilly lub na niekomercyjne potrzeby uzytkownika zwiazane z ochrona zdrowia lub edukacja. Jezeli uzytkownik jest pracownikiem sluzby zdrowia lub dostawca uslug medycznych, uzytkownik moze drukowac pojedyncze strony z naszej witryny, o ile w sposób wyrazny nie okreslono inaczej, a takze przekazywac takie informacje i materialy innym osobom. Nie dajemy uzytkownikowi zadnej innej zgody na udzielanie licencji, sprzedaz, przechowywanie, zmienianie, modyfikowanie ani tworzenie dziel pochodnych takich materialów. Niniejsza zgoda nie stanowi przeniesienia tytulu wlasnosci i na podstawie niniejszej zgody uzytkownik nie ma prawa do:

  • wykorzystywania jakichkolwiek materialów w celach komercyjnych ani w celach ich publicznego udostepnienia;
  • usuwania jakichkolwiek not o prawach autorskich, znaków towarowych ani innych zastrzezonych oznaczen materialów;
  • umieszczania lustrzanych kopii materialów na innym serwerze.

Nie udzielamy zadnych gwarancji ani nie skladamy zadnych oswiadczen, ze wykorzystywanie przez uzytkownika jakichkolwiek materialów zamieszczonych w witrynie internetowej nie naruszy praw osób trzecich.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie znaki slowno-graficzne logo, nazwy, projekty i oznaczenia na niniejszej stronie sa znakami towarowymi stanowiacymi wlasnosc spólki Lilly lub znakami z których ta korzysta na podstawie licencji. Wykorzystywanie lub niewlasciwe wykorzystywanie takich znaków lub innych informacji jest surowo zabronione. Zadne z postanowien niniejszego dokumentu nie bedzie interpretowane jako przenoszace w sposób dorozumiany, zgodnie z zasada venire contra factum proprium ani w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy jakiegokolwiek patentu badz znaku towarowego spólki Lilly lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Jezeli powyzej nie wskazano wyraznie inaczej, zadne postanowienie niniejszego dokumentu nie bedzie interpretowane jako przenoszace jakakolwiek licencje lub prawo na mocy praw autorskich przyslugujacych Lilly.

O ile na stronie nie stwierdza sie w sposób wyrazny inaczej, podajac nam jakiekolwiek informacje, wlacznie z wszelkimi uwagami, komentarzami, sugestiami, pomyslami, notatkami, rysunkami, grafika, koncepcjami lub innymi informacjami, uzytkownik przekazuje te informacje na rzecz spólki Lilly, udzielajac jej w ten sposób nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze wszystkich takich materialów na wszystkich polach eksploatacji, w szczególnosci polach podanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z prawem sublicencji), nastepuje to nieodplatnie, a informacje takie beda uznawane za niebedace informacjami poufnymi. Spólka Lilly nie bedzie miec zadnych zobowiazan w odniesieniu do takich informacji i bedzie mogla w dowolny sposób odtwarzac, wykorzystywac, ujawniac i rozpowszechniac je wsród innych osób bez ograniczen – chyba ze ograniczenia takie wynikalyby z wlasciwych przepisów w zakresie prywatnosci – bez koniecznosci uzyskania zgody uzytkownika czy zaplaty wynagrodzenia na rzecz uzytkownika lub dowolnej innej osoby. Spólka Lilly bedzie mogla wedle wlasnego uznania wykorzystywac kazda wiedze operacyjna know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w szczególnosci w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów, których wytworzenie oparto na takich informacjach. Dotyczy to przypadków, w których uzytkownik przekazuje nam takie informacje poczta elektroniczna, z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie, tablicy ogloszen, a takze w kazdy inny sposób. Spólka Lilly moze w dowolnym czasie monitorowac, dokonywac przegladu oraz, wedlug wlasnego uznania, modyfikowac lub usuwac dowolne wpisy zamieszczane przez uzytkownika na stronie, przy czym nie jest to jej obowiazkiem.

Uzytkownik zobowiazuje sie nie przekazywac, ani nie przesylac zadnych materialów, które sa niezgodne z prawem, zawieraja pogrózki, oszczerstwa, sa szkalujace, obsceniczne, pornograficzne, profanujace lub moga w jakikolwiek sposób naruszac dowolne prawo, przepis lub zasade. Uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za wszelkie materialy, które przekazuje za posrednictwem witryny. Ponadto uzytkownik zobowiazuje sie nie wysylac, w tym poczta elektroniczna, nie nadawac oraz nie przekazywac, nie dystrybuowac i w zaden inny sposób nie publikowac za posrednictwem witryny zadnych materialów, które zaklócaja normalne funkcjonowanie witryny, wlacznie z nadawaniem lub przekazywaniem w inny sposób materialów, które nie sa zwiazane z danym przedmiotem lub w inny sposób ograniczaja czy uniemozliwiaja innemu uzytkownikowi korzystanie z witryny. Poprzez korzystanie ze strony uzytkownik moze udostepniac i/lub Lilly moze gromadzic okreslone ograniczone informacje na temat uzytkownika oraz na temat korzystania przez niego z witryny internetowej. Spólka Lilly moze wykorzystywac takie informacje w dowolnym celu, jaki uzna za wlasciwy, wlacznie z celami marketingowymi.

W czasie korzystania przez uzytkownika z witryny, informacje beda przesylane za posrednictwem srodków, które pozostaja poza kontrola i wlasciwoscia spólki Lilly oraz jej dostawców. W zwiazku z tym spólka Lilly nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu opóznienia, awarii, przerwy w przesyle lub zniszczenia jakichkolwiek danych lub innych informacji przesylanych w zwiazku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, a takze w zwiazku z opóznieniem, awaria, przerwa przesylu czy zniszczeniem ww. danych i informacji.

Siedziba spólki Lilly znajduje sie w Polsce. Z niniejszej witryny moga korzystac wylacznie polscy rezydenci. Spólka Lilly nie sklada zadnego oswiadczenia na temat tego, czy materialy zawarte na stronie sa odpowiednie lub czy mozna z nich korzystac w innych krajach. Dostep do zawartosci strony dla niektórych osób lub w niektórych innych krajach (poza Polska) moze byc sprzeczny z prawem. Jesli uzytkownik uzyskuje dostep do niniejszej witryny z lokalizacji spoza Polski, czyni to na wlasna odpowiedzialnosc i jego obowiazkiem jest stosowanie sie do przepisów prawa obowiazujacych w kraju uzytkownika.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom polskiego prawa materialnego, bez uwzglednienia norm kolizyjnych. Jezeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niewazne przez jakikolwiek sad wlasciwy, niewaznosc takiego postanowienia pozostanie bez wplywu na waznosc pozostalych postanowien niniejszego Regulaminu. Uzytkownik udziela wyraznej zgody na wylaczna wlasciwosc sadów polskich w razie jakiegokolwiek sporu z Lilly lub sporu w jakikolwiek sposób zwiazanego z korzystaniem przez uzytkownika z niniejszej witryny.

Jezeli w odpowiednich „informacjach prawnych” zamieszczonych na niniejszej stronie nie okreslono w sposób wyrazny inaczej, niniejszy Regulamin stanowi calosc umowy pomiedzy uzytkownikiem a spólka Lilly w odniesieniu do korzystania z niniejszej witryny oraz jej zawartosci.